Nová služba

Mám zájem

Co Vám nabízíme

Společná návštěva dvou odborníků na ofsetový a digitální tisk, kteří udělají vše pro to, aby váš ofsetový a digitální stroj tiskly barevně správně a shodně. Postaráme se i o kalibraci monitorů a korektní nastavení grafických aplikací, včetně RIPů k tiskovým strojům.

Jak to bude probíhat:

Ofsetový stroj
Změření lineárnosti CTP desek, určení optimálního dávkování barev a nastavení tisku na zvolený tiskový materiál podle normy ISO 12647-2. Výsledkem bude tisk v barevnosti splňující parametry tiskové normy ISO 12647-2. Jako referencI můžeme zvolit buď FOGRA 39 nebo FOGRA 51, podle vašich potřeb.
Při splnění podmínek, vydání certifikátu na shodu s normou ISO 12647-2

Digitální tiskový stroj
Podle typu RIPu zvolíme nejoptimálnější postup pro linearizaci, kontrolu možností tiskového stroje. Na zvolený tiskový materiál vytvoříme ICC profil pro automatizovaný a přesný barevný převod dat na RIPu tak, aby výsledný tisk splňoval parametry normy ISO 12647-7 a hlavně byl v co největší míře shodný s ofsetovým tiskem podle normy.
Při splnění podmínek, vydání certifikátu na shodu s normou ISO 12647-7

Kalibrace monitoru a grafické aplikace:
Jen tiskové výstupy nestačí, potřebujete mít již při přípravě dat nebo kontrole dodaných tiskových dat přesnou představu o barevnosti finálního tisku. Toho dosáhneme kalibrací a vytvořením ICC profilu pro váš monitor. Zkontrolujeme a případně doporučíme nastavení vašich grafických aplikací tak, aby práce v nich a výsledné tiskové PDF bylo barevně správně vytvořené.

Pokud máte zájem o více informací, nebo o zaslání cenové nabídky, vyplňte a odešlete formulář.

Na spolupráci s Vámi se těší tým GRAFIE CZ

grafie