Workshop: ENFOCUS SWITCH Advanced

  Registruji se na Workshop: ENFOCUS SWITCH Advanced

  Termín:
  Požaduji:

  Začněte využívat Enfocus Switch naplno a měňte si nastavení, jak potřebujete

  Enfocus Switch je otevřený systém a umožňuje zpracovávat data v netušených možnostech. Často se využívá Switch v polygrafickém průmyslu jen částečně, přitom by mohl pomáhat v opakujících se procesech na dalších místech podniku. Cílem tohoto workshopu je naučit účastníky hloubkově proniknout do mnoha možností nastavení Enfocus Switche pro konkrétní potřeby firmy či inspirovat uživatele k tvorbě nových workflow, které povedou k větší automatizaci a efektivitě zpracování dat ve firmě. Workshop je určen stávajícím a novým uživatelům Enfocus Switch a PitStop Server. Každý účastník workshopu bude mít k dispozici Switch, PitStop Server a Acrobat k dispozici ve školícím centru.

  Program je rozdělen do tří šestihodinových bloků ve dnech:
  23. 7. 2024, 9.00 – 16.00 hod se dvěma přestávkami
  14. 8. 2024, 9.00 – 16.00 hod se dvěma přestávkami
  11. 9. 2024, 9.00 – 16.00 hod se dvěma přestávkami

  První den: Základy a Instalace

  Úvod do Enfocus Switch

  • Co je Enfocus Switch a jaké problémy řeší.
  • Přehled hlavních funkcí a výhod.

  Instalace a základní konfigurace

  • Systémové požadavky a příprava prostředí.
  • Instalace Switch na různých operačních systémech.
  • Základní konfigurace a první spuštění.

  Uživatelské rozhraní a navigace

  • Přehled uživatelského rozhraní.
  • Hlavní komponenty: Switch Designer, Switch Server, Switch Web Portal.
  • Navigace v prostředí Switch.

  Druhý den: Vytváření a Správa workflow

  Tvorba základních workflow

  • Základy návrhu workflow.
  • Vytváření jednoduchých workflow.
  • Použití základních prvků a nastavení.

  Pokročilé workflow

  • Pokročilé prvky a jejich konfigurace.
  • Práce s metadaty a databázemi.
  • Integrace s PitStop Serverem pro kontrolu a úpravu PDF dokumentů.

  Správa workflow a monitoring

  • Aktivace a deaktivace workflow.
  • Monitorování a správa běžících úloh.
  • Řešení problémů a optimalizace výkonu.

  Třetí den: Pokročilé funkce a integrace

  Integrace s dalšími systémy a aplikacemi

  • Přehled možných integrací (FTP, e-mail, API, atd.).
  • Nastavení a konfigurace integrací.
  • Práce s aplikacemi a moduly z Enfocus Appstore.

  Integrace PitStop Serveru

  • Přehled funkcí PitStop Serveru a jeho role v workflow.
  • Instalace a konfigurace PitStop Serveru v prostředí Switch.
  • Vytváření workflow s integrací PitStop Serveru pro automatizovanou kontrolu a úpravu PDF.

  Pokročilá konfigurace a bezpečnost

  • Nastavení uživatelských práv a zabezpečení.
  • Pokročilé možnosti konfigurace a optimalizace.
  • Řešení běžných problémů a troubleshooting.

  Praktická cvičení a diskuse

  • Hands-on cvičení zaměřená na reálné scénáře.
  • Otevřená diskuse a Q&A.
  • Shrnutí a závěr školení.

  Každý účastník si odnese:
  • Osvědčení o absolvování semináře (nutná je účast na všech třech blocích)

  Lektor:
  Vít Kulka, GRAFIE CZ, vit.kulka@grafie.cz, +420 602 129 277

  Vít Kulka dlouhodobě lektoruje odborné semináře a zaměřuje se na témata: automatizace předtiskového workflow, standardy pří přípravě a zpracování tiskových dat ve formátu PDF, včetně používání příslušných softwarových nástrojů, personalizovaný digitální tisk. Specializuje se na příjem a kontrolu tiskových dat pomocí produktů firmy Enfocus, jako jsou PitStop Pro, PitStop Server a Enfocus Switch. Na podporu těchto produktů je vyškolen a vlastní certifikáty od společnosti Enfocus: Certified reseller, Certified PitStop Expert a Certified Switch Expert. Je autorem knihy „PDF pro grafiky a tiskaře“ (vydáno 2020), která se podrobně zabývá přípravou a zpracováním korektních tiskových dat ve shodě s uvedenými mezinárodními standardy.

  Cena: 11 260 Kč bez DPH (13 624,60 Kč včetně DPH)/21 hodin ve třech blocích

  Příspěvek na vzdělávání: V rámci Národního plánu obnovy MPSV – Úřadu práce a výzvy DIGI pro firmu lze získat příspěvek na vzdělávání zaměstnanců ve výši 100% (firmy se mohou hlásit z celé ČR včetně Prahy). GRAFIE CZ vyškolí vaše zaměstnance v průběhu tří dní na Enfocus PitStop a to můžete mít díky příspěvku od ÚP zdarma. Samotné vzdělávací aktivity vás tedy nemusí stát nic. S náležitostmi pro podání žádosti o příspěvek vám rádi pomůžeme (poskytneme vám všechny potřebné dokumenty s návodem, jak žádost odeslat a doložit úspěšnou účast zaměstnanců na vzdělávání).

  Organizace workshopu
  Workshop je plánován pro 12 účastníků. V průběhu workshopu je předpokládáno praktické používání připravených počítačů. Součástí každého tématu je aktivní zapojení účastníků a praktické ověřování získaných informací na zkušebních příkladech.
  Funkcionalita bude předváděna na poslední verzi Adobe Acrobat a Enfocus Switch a PitStop Pro.

  Místo konání:
  SUDOP PRAHA a.s. (v přízemí budovy), Olšanská 1a, 130 00 Praha 3.
  Parkovat můžete v okolí budovy na placených parkovacích zónách.
  Doprava: např. ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 9. (cca 10 min) do zastávky Olšanská.

  Podmínky:
  1. Podmínkou účasti je registrace na tomto webovém formuláři.
  Termín uzávěrky registrace je 10. 7. 2024. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: 240723, a to na email: faktury@grafie.cz. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení.
  2. Daňový doklad Vám bude zaslán po převedení účastnického poplatku na e-mail z registračního formuláře.
  3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

  Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

  grafie