Fundamentals of Color and Appearance (FOCA)

  Registrace

  Tímto se závazně přihlašuji na seminář.

  Termín:

  Seminář o barvách 

  Celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite Pantone, který je pořádán i v České republice. Je určen všem, kteří se mají zájem seznámit se základními principy vnímání barev kolem nás a využít těchto poznatků v různých oblastech lidské činnosti – designu, architektuře, obalovém a polygrafickém průmyslu, v průmyslu nátěrových hmot, plastů, textilním, automobilovém, kosmetickém, potravinářském a v mnoha dalších.

  Doporučeno pro: tiskárny, agentury, designéry, grafiky, pracovníky v průmyslové výrobě

  Program:
  Časový rozsah je 9.30 – 14.30 hod se dvěma přestávkami.

  • Barva a jak ji vnímáme– faktor ČLOVĚK
  • Jaké faktory nás ovlivnují pri vnímání a vyhodnocování barvy
  • Jak zlepšit a zmodernizovat komunikaci o barvě
  • Barevné odchylky dE, tolerance a jejich vyhodnocení
  • Přístroje na měření barvy a jejich použití
  • Otestujte si vaše vlastní schopnosti vnímání barvy

  Interaktivní seminář v českém jazyce je určen pro začátečníky i pokročilé. Všechny prezentace jsou doplněny praktickými ukázkami i cvičením v poznávání barev a jejich identifikaci. Účastníci obdrží certifikát o absolvování mezinárodního odborného programu FOCA.

  Přednášející:
  Malgorzata Lososová-Ungrádová, X-Rite Pantone
  Jan Štor, GRAFIE CZ

  Cena:
  2850 Kč bez DPH (3448,50 Kč včetně DPH)

  Místo konání:
  DTPobchod – konferenční místnost, Meteor Centre Office B, Thámova 32, 186 00 Praha 8 – Karlín.

  Podmínky:
  1. Podmínkou účasti je registrace na webovém formuláři: www.registrujse.cz/foca.
  Termín uzávěrky registrace je 3 dny před termínem školení. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: 21092021, a to na email: faktury@grafie.cz.
  2. Daňový doklad Vám bude poslán elektronicky po dni konání semináře.
  3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.
  4. Počet přihášených osob z 1 společnosti může být limitován a to v případě 4 a více registrací z 1 společnosti.
  5. Bezpečnostní hygienická opatření: pro účastníky platí aktuálně platná hygienická opatření pro pořádání akcí.

  Kontaktní osoba: Martin Novotný, martin.novotny@grafie.cz

  Pořádá: X-Rite Pantone

  x-rite-logo_250

  Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

  grafie

  Partner akce: DTP Obchod CZ