eProductivity Software, IGEPA a GRAFIE CZ

  Registrace

  Registrace na workshop MIS je uzavřena

  Termín:

  Workshop MIS

  Společnosti eProductivity Software, IGEPA a GRAFIE CZ připravily společný workshop pro koncové zákazníky, kteří plánují nasazení nebo výměnu stávajícího manažerského informačního sytému (MIS) do polygrafických provozů.

  Nárůst tiskových zakázek

  Celková atmosféra na polygrafickém trhu je značně neklidná. V komerčních tiskárnách i tiskárnách se specializací (digitálních, hybridních i ofsetových) je významně větší množství tiskových zakázek v menších tiskových objemech než tomu bývalo před několika lety. Tato situace klade vysoké nároky na vytváření obchodních nabídek v reálném čase, v případě jejich schválení na rychlé zavedení zakázek výroby, na přesné plánování výroby včetně plánování materiálu pro výrobu a kooperací a logistiku. Počet denně realizovaných tiskových zakázek mnohdy překračuje i čtyřicítku a u tiskáren s úspěšně zavedeným on-line portálem i stovky.

  Zvládnutí veškerých procesů v takovém případě pomáhají řešit informační systémy (MIS). Ideální jsou systémy již plně optimalizované pro vytváření procesů pro polygrafickou výrobu a systémy, které jsou otevřené vůči dalšímu IT prostředí třetích stran. Společnosti eProductivity Software, IGEPA a GRAFIE CZ připravují zajímavou prezentaci moderního, rychlého, pro třetí strany otevřeného systému určeného pro polygrafické prostředí včetně ukázek zajímavých integrací v ČR.

  Kontaktní osoba: Martin Novotný, martin.novotny@grafie.cz

  Partneři workshopu: eProductivity Software, IGEPA, GRAFIE CZ

  grafie