Workshop: Enfocus PitStop pro pokročilé

Registrace

Tímto se závazně přihlašuji na workshop.

Termín:
Požaduji:
Pozor! Poslední verze PitStop Pro vyžaduje alespoň Adobe Acrobat XI.

aneb staňte se profesionálem při práci s PDF daty

Čtvrtek 16. dubna 2020, Praha

Používáte Enfocus PitStop a chcete maximálně zhodnotiti investici do tohoto software? Bohaté možnosti tohoto software pro zpracování souborů PDF nejsou často využívány a řada jeho silných nástrojů a funkcí leží ladem. Cílem workshopu Enfocus PitStop pro pokročilé je proto představit tyto nástroje a pomocí praktických cvičení vás připravit na jejich efektivní využívání při vaší práci.

Workshop je určen stávajícím uživatelům Enfocus PitStop Pro nebo Enfocus PitStop Server alespoň se základními znalostmi využívání tohoto software v každodenní praxi. Ideální je, pokud si účastník na workshop přinese příklady z vlastní praxe, které často řeší a chtěl by jejich zpracování zefektivnit. Každý účastník musí mít k dispozici notebook – zapůjčený nebo vlastní – s instalovaným software (více viz Organizace workshopu).

Program:
Časový rozsah je 9.00 – 15.00 hod se dvěma přestávkami.

Správné nastavení správy barev – klíč ke korektním převodům barev
Korektní nastavení správy barev v používaných aplikací.

Preflight Profiles a Action Lists – správné PDF rychleji a efektivněji
Přehled možností nástrojů Preflight a Action Lists. Využití předpřipravených nastavení a jejich přizpůsobení vlastním potřebám, vytvoření a editace nových Preflight Profiles a Action Lists. Při praktickém cvičení účastníci vytvoří jednoduchý Preflight Profile a Action List podle zadání lektora.

Preflight profiles pro pokročilé
Selektivní kontrola (Restrictions), report v češtině (Customize report message), když Preflight Profile nestačí (vkládání Action Lists do Preflight Profile) a další. Při praktickém cvičení účastnící vytvoří vlastní Preflight Profile s využitím představených funkcionalit. Praktické příklady mohou být přizpůsobeny na základě požadavků účastníků na řešení problémů z jejich reálné praxe.

Smart Preflight
Jeden profil pro více užití aneb profil, který se zeptá, co má dělat. Různé typy proměnných (Variable Sets), jejich vytvoření a využití v Preflight Profiles a Action Lists. Smart Preflight na PitStop Serveru. Při praktickém cvičení účastníci vytvoří pod vedením lektora postupně vlastní Smart Preflight Profile.

Action Lists pro pokročilé
Vytváření výběrových podmínek (AND, OR, NOT), práce s vrstvami a přímými barvami, vkládání informací a objektů do PDF, práce s rámečky a doplňování spadávky, optimalizace obsahu PDF pro tisk … a jiné dovednosti, opět s možností přizpůsobit praktickým požadavkům účastníků. Při praktickém cvičení účastnící vytvoří pod vedením lektora vlastní Action Lists s některými z představovaných funkcionalit.

Praktická cvičení z reálné praxe
Příklady použití Preflight Profiles a Action Lists pro automatizaci činností z reálné praxe, např., standard PDF/X-1, PDF/X-4 nebo jiný? Kontrola barevnosti a převody barev, snížení pokrytí (TAC) pomocí DeviceLinku, kontrola spadávky a možnosti jejího doplnění, kontrola velikosti stránky a možnosti její změny, počet stránek a jejich pořadí, nalezení složitých stránek a jejich optimalizace, jak na kancelářské PDF, vyjmutí řezacích cest do samostatné vrstvy nebo na novou stránku, vkládání textu, čárových kódů a jiných objektů na stránku, úprava foto obrazu (přídavek pro rám)… Účastníci si průběžně ověřují představovaná řešení vytvářením vlastních Action Lists pod vedením lektora. Příklady využití mohou být doplněny na základě požadavků účastníků na řešení problémů z vlastní praxe.


Každý účastník si odnese:
• Osvědčení o absolvování semináře

Podmínkou získání Osvědčení o absolvování semináře je úspěšné absolvování písemného testu v závěru semináře.


Lektor:
Vít Kulka, GRAFIE CZ, vit.kulka@grafie.cz, +420 602 129 277

Vít Kulka dlouhodobě lektoruje odborné semináře a zaměřuje se na témata: automatizace předtiskového workflow, standardy pří přípravě a zpracování tiskových dat ve formátu PDF, včetně používání příslušných softwarových nástrojů, personalizovaný digitální tisk. Specializuje se na příjem a kontrolu tiskových dat pomocí produktů firmy Enfocus, jako jsou PitStop Pro, PitStop Server a Enfocus Switch. Na podporu těchto produktů je vyškolen a vlastní certifikát od společnosti Enfocus: Certified reseller. Je spoluautorem knihy PDF/X-1a PDF/X-4 (vyšla 2015), která se podrobně zabývá přípravou a zpracováním korektních tiskových dat ve shodě s uvedenými mezinárodními standardy.

Cena s vlastním notebookem: 3.500,- Kč bez DPH (4.235,- Kč včetně DPH)
Cena se zapůjčeným notebookem: 3.900,- Kč bez DPH (4.719,- Kč včetně DPH)

Organizace workshopu
Workshop je plánován pro menší skupinu cca do 12 účastníků. V průběhu celého workshopu je předpokládáno praktické využívání notebooku. K zapůjčení je připraveno 5 notebooků. Předpokládáme práci v max. dvoučlenných skupinách. Je samozřejmě možné používat notebook vlastní. Součástí každého tématu je aktivní zapojení účastníků a praktické ověřování získaných informací na zkušebních příkladech.
Funkcionalita bude předváděna na poslední verzi Adobe Acrobat a Enfocus PitStop. Máte-li starší verze, můžeme zajistit dočasnou demo verzi (v případě zájmu samozřejmě i upgrade.)

Místo konání:
GRAFIE CZ, s. r. o., Pražačka offices (v přízemí budovy),
Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3.
Parkovat můžete v okolí budovy ideálně na fialových parkovacích zónách. Nejlevnější sazba (15 Kč/hod) je v ulici Nad Ohradou.
Doprava: např. ze stanice metra Palmovka tramvají č.1 (15min) nebo ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 9. (cca 20min) do zastávky Vozovna Žižkov.

Podmínky:
1. Podmínkou účasti je registrace na tomto webovém formuláři: www.registrujse.cz/pitstoppokrocili.
Termín uzávěrky registrace je 3 dny před termínem semináře. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: 160420, a to na email: katerina.dykova@grafie.cz.
2. Daňový doklad Vám bude předán v den konání semináře. V případě opožděné platby bude daňový doklad vystaven po převedení účastnického poplatku a zaslán poštou.
3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Kontaktní osoba: Kateřina Dyková, 222 714 580, katerina.dykova@grafie.cz

Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

grafie