Workshop: Enfocus PitStop pro pokročilé

  Registrace

  Mám předběžný zájem o seminář seminář.

  Termín:
  Požaduji:

  Staňte se profesionálem při práci s PDF

  Používáte Enfocus PitStop a chcete maximálně zhodnotit investici do tohoto software? Bohaté možnosti tohoto software pro zpracování souborů PDF nejsou často využívány a řada jeho silných nástrojů a funkcí leží ladem. Cílem workshopu Enfocus PitStop pro pokročilé je proto představit tyto nástroje a pomocí praktických cvičení vás připravit na jejich efektivní využívání při vaší práci.

  Workshop je určen stávajícím uživatelům Enfocus PitStop Pro nebo Enfocus PitStop Server alespoň se základními znalostmi využívání tohoto software v každodenní praxi. Ideální je, pokud si účastník na workshop přinese příklady z vlastní praxe, které často řeší a chtěl by jejich zpracování zefektivnit. Každý účastník workshopu bude mít k dispozici počítač s instalovaným software Adobe Acrobat a Enfocus PitStop Pro.

  Program:
  9.00 – 15.00 hod se dvěma přestávkami.

  Správné nastavení správy barev – klíč ke korektním převodům barev
  Korektní nastavení správy barev v používaných aplikací.

  Preflight Profiles a Action Lists – správné PDF rychleji a efektivněji
  Přehled možností nástrojů Preflight a Action Lists. Využití předpřipravených nastavení a jejich přizpůsobení vlastním potřebám, vytvoření a editace nových Preflight Profiles a Action Lists. Při praktickém cvičení účastníci vytvoří jednoduchý Preflight Profile a Action List podle zadání lektora.

  Preflight profiles pro pokročilé
  Selektivní kontrola (Restrictions), report v češtině (Customize report message), když Preflight Profile nestačí (vkládání Action Lists do Preflight Profile) a další. Při praktickém cvičení účastnící vytvoří vlastní Preflight Profile s využitím představených funkcionalit. Praktické příklady mohou být přizpůsobeny na základě požadavků účastníků na řešení problémů z jejich reálné praxe.

  Smart Preflight
  Jeden profil pro více užití aneb profil, který se zeptá, co má dělat. Různé typy proměnných (Variable Sets), jejich vytvoření a využití v Preflight Profiles a Action Lists. Smart Preflight na PitStop Serveru. Při praktickém cvičení účastníci vytvoří pod vedením lektora postupně vlastní Smart Preflight Profile.

  Action Lists pro pokročilé
  Vytváření výběrových podmínek (AND, OR, NOT), práce s vrstvami a přímými barvami, vkládání informací a objektů do PDF, práce s rámečky a doplňování spadávky, optimalizace obsahu PDF pro tisk … a jiné dovednosti, opět s možností přizpůsobit praktickým požadavkům účastníků. Při praktickém cvičení účastnící vytvoří pod vedením lektora vlastní Action Lists s některými z představovaných funkcionalit.

  Praktická cvičení z reálné praxe
  Příklady použití Preflight Profiles a Action Lists pro automatizaci činností z reálné praxe, např., standard PDF/X-1, PDF/X-4 nebo jiný? Kontrola barevnosti a převody barev, snížení pokrytí (TAC) pomocí DeviceLinku, kontrola spadávky a možnosti jejího doplnění, kontrola velikosti stránky a možnosti její změny, počet stránek a jejich pořadí, nalezení složitých stránek a jejich optimalizace, jak na kancelářské PDF, vyjmutí řezacích cest do samostatné vrstvy nebo na novou stránku, vkládání textu, čárových kódů a jiných objektů na stránku, úprava foto obrazu (přídavek pro rám)… Účastníci si průběžně ověřují představovaná řešení vytvářením vlastních Action Lists pod vedením lektora. Příklady využití mohou být doplněny na základě požadavků účastníků na řešení problémů z vlastní praxe.


  Každý účastník si odnese:
  • Osvědčení o absolvování semináře

  Podmínkou získání Osvědčení o absolvování semináře je úspěšné absolvování písemného testu v závěru semináře.


  Lektor:
  Vít Kulka, GRAFIE CZ, vit.kulka@grafie.cz, +420 602 129 277

  Vít Kulka dlouhodobě lektoruje odborné semináře a zaměřuje se na témata: automatizace předtiskového workflow, standardy pří přípravě a zpracování tiskových dat ve formátu PDF, včetně používání příslušných softwarových nástrojů, personalizovaný digitální tisk. Specializuje se na příjem a kontrolu tiskových dat pomocí produktů firmy Enfocus, jako jsou PitStop Pro, PitStop Server a Enfocus Switch. Na podporu těchto produktů je vyškolen a vlastní certifikát od společnosti Enfocus: Certified reseller. Je autorem knihy „PDF pro grafiky a tiskaře“ (vydáno 2020), která se podrobně zabývá přípravou a zpracováním korektních tiskových dat ve shodě s uvedenými mezinárodními standardy.

  Cena: 4 400 Kč bez DPH (5 324 Kč včetně DPH)

  Organizace workshopu
  Workshop je plánován pro 12 účastníků. V průběhu workshopu je předpokládáno praktické používání připravených počítačů. Součástí každého tématu je aktivní zapojení účastníků a praktické ověřování získaných informací na zkušebních příkladech.
  Funkcionalita bude předváděna na poslední verzi Adobe Acrobat a Enfocus PitStop Pro.

  Místo konání:
  SUDOP PRAHA a.s. (v přízemí budovy), Olšanská 1a, 130 00 Praha 3.
  Parkovat můžete v okolí budovy na placených parkovacích zónách.
  Doprava: např. ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 9. (cca 10 min) do zastávky Olšanská.

  Podmínky:
  1. Podmínkou účasti je registrace na tomto webovém formuláři: www.registrujse.cz/pitstoppokrocili.
  Termín uzávěrky registrace je 3 dny před termínem semináře. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: 230202, a to na email: faktury@grafie.cz. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení.
  2. Daňový doklad Vám bude zaslán po převedení účastnického poplatku na e-mail z registračního formuláře.
  3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

  Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

  grafie