Základy digitální archové montáže

  Registrace

  Tímto se závazně přihlašuji na workshop.

  Termín:

  Odborný workshop na téma digitální archové montáže s praktickými příklady v programu Montax Imposer.

  Workshop je určen pro všechny, kteří připravují tisková data a součástí přípravy dat je i archová montáž. V první části semináře si představíme nejběžnější tiskové produkty a základní operace pro jejich výrobu. Vysvětlíme si obecné principy vyřazování a základní pojmy a pravidla archové montáže.

  V praktické části se budeme věnovat archové montáži konkrétních produktů, jako jsou vizitka, leták, kalendář, brožura nebo kniha v programu Montax Imposer.

  Časový rozsah je 9.00 – 15.00 hod se dvěma přestávkami.

  • Proč vyřazovat? Základní principy a důvody vyřazování.
  • Nejběžnější tiskové produkty a základní operace pro jejich výrobu
  • Základní pojmy – formáty archu, čistý a hrubý formát, užitek, obracení, klopení a otáčení
  • Základní dokončovací operace – řezání, skládání, snášení
  • Užitek papíru a užitek tisku, knihařská složka – signatura
  • Líc a rub archu, vícenásobná produkce
  • Základy archové montáže – schémata, okraje, kontrolní a řídící značky, měrné škály
  • Praktická cvičení v programu Montax Imposer.

  Každý účastník si odnese:
  • Osvědčení o absolvování semináře

  Pozn. Podmínkou získání Osvědčení o absolvování semináře je úspěšné absolvování písemného testu v závěru semináře.

  Přednášející:
  Teoretickou část povede Vít Kulka, GRAFIE CZ.
  Praktické cvičení v programu Montax Imposer povede autor software, Petr Hájek, STAP studio.

  Cena:
  3450 Kč bez DPH (4174,5 Kč včetně DPH)

  Místo konání:
  SUDOP Praha a.s. (v přízemí budovy), Olšanská 1a, 130 00 Praha 3.
  Parkovat můžete v okolí budovy na parkovacích zónách (30,- Kč/ hodina).
  Doprava: např. ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 9. (cca 10min) do zastávky Olšanská.

  Podmínky:
  1. Podmínkou účasti je registrace na tomto webovém formuláři: www.registrujse.cz/semdigitalniarchovamontaz.
  Termín uzávěrky registrace je 2 dny před termínem semináře. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: WORKMONTAZ, a to na email: katerina.dykova@grafie.cz.
  2. Daňový doklad Vám bude předán v den konání semináře. V případě opožděné platby bude daňový doklad vystaven po převedení účastnického poplatku a zaslán poštou.
  3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.
  4. Pozn.: v ceně workshopu je zajištěno občerstvení pro účastníky.

  Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

  grafie