ICC profily tiskových zařízení prakticky

Registrace

Tímto se závazně přihlašuji na seminář.

Termín:

Praktický odborný seminář o tvorbě tiskových ICC profilů.

Středa 23. září, Praha (Konání: SUDOP, Olšanská 1a, Praha 3) – již plný

Čtvrtek 24. září, Praha (Konání: Pražačka offices , Koněvova 141, Praha 3)

Již jste mnohokrát slyšeli, jak si teoreticky vytvořit tiskový ICC profil pro vaši tiskárnu, ale v praxi se to nepovedlo, pak je tento pracovní workshop určen právě pro vás a samozřejmě i pro všechny fotografy, grafiky a tiskaře, kteří si chtějí vyzkoušet vytvoření vlastního tiskového ICC profilu.

Seminář probíhá formou prezentace a praktických cvičení, tak abyste zvládli vytvořit ICC profil pro foto a inkoustové tiskárny a digitální produkční tiskové stroje. Nebudou chybět ani doporučení vycházející z dlouhodobé praxe při kalibracích a vytváření tiskových ICC profilů digitálních periferií. Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit ve správě barev a chtějí mít barevnost tiskových archů pod kontrolou.

Časový rozsah je 9.00 – 13.00 hod s přestávkou.

  • Krátké shrnutí principů správy barev, tak abychom si ujasnili vše potřebné pro použití a vytvoření tiskových ICC profilů.
  • Vysvětlení rozdílů při postupu vytváření ICC profilů pro různé tiskové technologie (inkoustový a laserový tisk) a různé způsoby tisku (RIP, tiskový ovladač tiskárny).
  • Postup, jak správně udělat linearizaci pro inkoustové i laserové tiskárny (někdy výrobci nazýváno kalibrace).
  • Praktické změření a vytvoření tiskových ICC profilů, jaký typ měření použít, jaký spektrofotometr, jak ho nastavit. Prakticky si vyzkoušíte vytisknout a změřit tiskový chart pro vytvoření ICC profilu v programech X-Rite i1 Profiler a EFI Color Profiler.
  • Nastavení parametrů při generování ICC profilu v programech i1 Profiler a EFI Color Profiler, ovlivnění kresby, sytosti a skládání barev. Postupy a parametry jsou stejné ve většině ostatních programů pro tvorbu ICC profilů, proto pokud používáte jiné programy pro tvorbu ICC profilů, je jednoduché tyto nabyté zkušenosti přenést i do těchto vámi používaných programů.
  • Vyhodnocení výsledků, jaká pravidla je nutné dodržet při porovnávání výtisků z různých tiskových technologií, co nás ovlivňuje při porovnávání výtisků a mnoho dalších praktických rad.

Každý účastník si odnese:
• Knihu Správa barev krok za krokem
• Osvědčení o absolvování semináře

Pozn. Podmínkou získání Osvědčení o absolvování semináře je úspěšné absolvování písemného testu v závěru semináře.

Přednášející:
Jan Štor, GRAFIE CZ.

Jan Štor dlouhodobě lektoruje odborné semináře a zaměřuje se na témata, která rozpracovává ve své konzultační činnosti, tedy zejména digitální tisk, digitální nátisk, monitorový náhled, správa barev CMS v grafických studiích, kalibrace a certifikace tiskových periferií podle ISO norem či kontrola a editace PDF dokumentů. Je autorem knihy “Správa barev krok za krokem” (vydáno 2020).

Cena:
2800 Kč bez DPH (3388 Kč včetně DPH)

Místo konání:
Pražačka offices (1. patro budovy vchod vlevo), Koněvova 141, 130 00 Praha 3.
Parkovat můžete v okolí budovy na parkovacích zónách (30,- Kč/ hodina), nejlépe před Gymnáziem Pražačka.
Doprava: např. ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 9. (cca 15min) do zastávky Vozovna Žižkov.

Podmínky:
1. Podmínkou účasti je registrace na tomto webovém formuláři: www.registrujse.cz/semdigitalniarchovamontaz.
Termín uzávěrky registrace je 2 dny před termínem semináře. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: 240920, a to na email: katerina.dykova@grafie.cz.
2. Daňový doklad Vám bude předán v den konání semináře. V případě opožděné platby bude daňový doklad vystaven po převedení účastnického poplatku a zaslán poštou.
3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.
4. Pozn.: v ceně workshopu je zajištěno občerstvení pro účastníky.

Kontaktní osoba: Kateřina Dyková, 222 714 580, katerina.dykova@grafie.cz

Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

grafie

Více o vzdělávacím programu GRAFIE ACADEMY a vypsaných seminářích naleznete zde.