Objednáváte tisk a výrobu knih, obalů, vizitek a dalších tiskovin?

  Registrace

  Tímto se závazně přihlašuji na seminář.

  Termín:

  Odborný seminář o základech polygrafie

  Je pro vás těžké komunikovat s tiskárnami, nerozumíte jejich názvosloví, nebo vám dělá potíže zadat tiskovou zakázku tak, aby nevznikala nedorozumění? Pak je tento seminář určený právě vám. Během šesti hodin vás naučíme základy správného zadání zakázky, dozvíte se o pravidlech reprodukce obrazu a vnímání barev, seznámíme vás se základními tiskovými technikami, dozvíte se jaké polygrafické produkty se nejčastěji vyrábějí, a jak je můžeme ozvláštnit pomocí technologií dokončování, nebo jak v tiskárně probíhá zpracování produktu.

  Seminář probíhá formou prezentace s praktickými cvičeními s ukázkami tiskových výstupů z různých tiskových technologií.

  Program:
  Časový rozsah je 9.00 – 15.00 hod se dvěma přestávkami.

  Přehled a stručný popis polygrafických produktů – etikety a obaly, noviny a časopisy, knihy, reklamní tiskoviny, plakáty, billboardy atd. a speciální polygrafická produkce jako jsou potisk textilu a tištěná elektronika.
  Základy reprodukce obrazu – barva a barevné vidění, reprodukce barev v polygrafii (RGB a CMYK) a základy správy barev.
  Standardní polygrafická produkce – stručný popis jednotlivých částí výroby u poskytovatele tiskových služeb (grafika, předtisková příprava, tisk, zušlechťování a dokončování tiskovin).
  Příprava tisku – digitalizace a počítačové zpracování textu, grafiky a obrazu a základy typografie. Přehled grafických programů a dalších profesionálních nástrojů pro přípravu a editaci tiskovin používaných v polygrafii a často využívaných datových formátů v oboru – PSD, AI, TIFF, JPEG, PDF.
  Základní členění polygrafických materiálů pro výrobu polygrafických produktů.
  Tiskové techniky – stručný popis a přehled aktuálně nejběžněji využívaných tiskových technologií.
  Zušlechťování a dokončování tiskovin – popis principů zpracování tiskových výstupů zušlechťováním (lakování, laminování, pomocí prostorových 3D efektů) a dokončováním tiskovin (řezání, skládání, snášení, knižní vazby) a dále dokončováním speciální polygrafické produkce (tiskopisy, kalendáře, etikety, flexibilní obaly, kartonáž, ceniny).
  Co musí obsahovat objednávka polygrafického produktu, aby v tiskárně dopadlo všechno tak, jak jsme si představovali?

  Každý účastník si odnese:
  • Tištěné vzdělávací materiály
  • Osvědčení o absolvování semináře

  Pozn. Podmínkou získání Osvědčení o absolvování semináře je úspěšné absolvování písemného testu v závěru semináře.

  Přednášející:
  Ing. Martin Novotný, GRAFIE CZ

  Martin Novotný pracuje v polygrafii od roku 1994. Dlouhodobě se věnuje konvenčnímu-analogovému i digitálnímu tisku a procesům přípravy elektronických podkladů určených pro tyto typy reprodukčních tiskových technologií. Je propagátorem polygrafie. Zabývá se popularizací polygrafického názvosloví a oboru samotného formou odborných článků a osobních prezentací. V současnosti se podílí na prezentacích o technologiích užívaných v polygrafii pro Unii grafického designu a jako odborný konzultant v projektu o zušlechťování tiskovin Creative Hub.

  Cena:
  3200 Kč bez DPH (3872 Kč včetně DPH)

  Místo konání:
  SUDOP Praha a.s. (v přízemí budovy), Olšanská 1a, 130 00 Praha 3.
  Parkovat můžete v okolí budovy na parkovacích zónách (30,- Kč/ hodina).
  Doprava: např. ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 9. (cca 10min) do zastávky Olšanská.

  Podmínky:
  1. Podmínkou účasti je registrace na webovém formuláři: www.registrujse.cz/semjakspravnezadat
  Termín uzávěrky registrace je 2 dny před termínem semináře. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: SEMZAKLADY, a to na email: katerina.dykova@grafie.cz.
  2. Daňový doklad Vám bude předán v den konání semináře. V případě opožděné platby bude daňový doklad vystaven po převedení účastnického poplatku a zaslán poštou.
  3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.
  4. Pozn.: v ceně workshopu je zajištěno občerstvení pro účastníky.

  Kontaktní osoba: Kateřina Dyková, 222 714 580, katerina.dykova@grafie.cz

  Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

  grafie