Správa barev krok za krokem

  Registrace

  Tímto se závazně přihlašuji na seminář.

  Termín:

  Odborný seminář

  Budeme se věnovat správě barev, od pochopení základních principů, přes použití v aplikacích, až po praktické vytvoření vlastních ICC profilů. Cílem semináře je předat teoretické i praktické informace o problematice správy barev napříč polygrafickou výrobou od přípravy dat až po jejich realizaci tiskem.

  Seminář probíhá formou prezentace s mnoha praktickými ukázkami a doporučeními vycházející z dlouhodobé praxe při kalibracích digitálních periferií. Naučíte se kalibrovat monitory a vytvořit ICC profil pro tiskárnu. Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit ve správě barev (zejména fotografy, grafiky i tiskaře).

  Program:
  Časový rozsah je 9.00 – 15.00 hod se dvěma přestávkami.

  Základní principy správy barev, barevné prostory, převody z RGB do CMYKu a práce s ICC profily.
  Nastavení správy barev v grafických aplikacích (Adobe CC, Corel Draw atd.), správné použití ICC profilů v celém procesu přípravy dat s maximálním důrazem na zachování požadované barevnosti. Vysvětlení a ukázání převodů barev pomocí ICC profilů, metody převodu, přiřazení a převedení dat pomocí ICC profilů.
  Kalibrace a vytvoření ICC profilu pro monitory, doporučení pro výběr správného monitoru podle vašeho zaměření. Prakticky si vyzkoušíte kalibraci monitoru pomocí programu i1Profiler.
  Ukázka přesného náhledu grafických dat na nakalibrovaném monitoru.
  Kontrolní náhled nastavení aplikací pro vizualizaci dat podle zvolené tiskové reference. Ukázka možností aplikací Adobe CC.
  Důležitost okolního osvětlení. Okolní osvětlení výrazně ovlivňuje naše vnímání barev, doporučení k vybavení grafického pracoviště jako např. osvětlení, nastavení standardizovaných parametrů, které budou vyhovovat podmínkám „To co vidím, vytisknu“.
  Tisková data.
  Tiskové reference FOGRA jsou standardy určující barevnost tiskového výstupu. Implementace tiskových standardů v digitálním tisku, možnosti barevné simulace. Sladění barevnosti tiskového výstupu se zobrazením na monitoru.
  Tiskárny a možnosti jejich kalibrace. Možnosti kalibrace tiskáren podle typu tiskárny. Kalibrační nástroje, ukázka možností kalibračních programů.
  Optické zjasňovače v tiskových materiálech ovlivňují naše vnímání barev, seznámení s problematikou optických zjasňovačů a omezení jejich vlivu.
  Digitální produkční tisk – Správa barev na RIPu tiskového stroje, odlišnosti použití pro nátisk a produkční tisk.

  Každý účastník si odnese:
  • Osvědčení o absolvování semináře

  Pozn. Podmínkou získání Osvědčení o absolvování semináře je úspěšné absolvování písemného testu v závěru semináře.

  Přednášející:
  Jan Štor, GRAFIE CZ
  Vstup: Vít Kulka, GRAFIE CZ

  Jan Štor dlouhodobě lektoruje odborné semináře a zaměřuje se na témata, která rozpracovává ve své konzultační činnosti, tedy zejména digitální tisk, digitální nátisk, monitorový náhled, správa barev CMS v grafických studiích, kalibrace a certifikace tiskových periferií podle ISO norem či kontrola a editace PDF dokumentů. Je autorem knihy „Správa barev krok za krokem“ (vydáno 2020).

  Vít Kulka dlouhodobě lektoruje odborné semináře a zaměřuje se na témata: automatizace předtiskového workflow, standardy pří přípravě a zpracování tiskových dat ve formátu PDF, včetně používání příslušných softwarových nástrojů, personalizovaný digitální tisk. Specializuje se na příjem a kontrolu tiskových dat pomocí produktů firmy Enfocus, jako jsou PitStop Pro, PitStop Server a Enfocus Switch. Na podporu těchto produktů je vyškolen a vlastní certifikát od společnosti Enfocus: Certified reseller.

  Cena:
  3200 Kč bez DPH (3872 Kč včetně DPH)

  Místo konání:
  GRAFIE CZ, s. r. o., Pražačka offices (v přízemí budovy), Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3.
  Parkovat můžete v okolí budovy ideálně na fialových parkovacích zónách. Nejlevnější sazba (15 Kč/hod) je v ulici Nad Ohradou.
  Doprava: např. ze stanice metra Palmovka tramvají č.1 (15min) nebo ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 9. (cca 20min) do zastávky Vozovna Žižkov.

  Podmínky:
  1. Podmínkou účasti je registrace na tomto webovém formuláři: www.registrujse.cz/semspravabarev.
  Termín uzávěrky registrace je 3 dny před termínem semináře. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: SEMSPRAVABAREV, a to na email: katerina.dykova@grafie.cz.
  2. Daňový doklad Vám bude předán v den konání semináře. V případě opožděné platby bude daňový doklad vystaven po převedení účastnického poplatku a zaslán poštou.
  3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

  Kontaktní osoba: Kateřina Dyková, 222 714 580, katerina.dykova@grafie.cz

  Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

  grafie