Tiskové PDF – příprava, kontrola, úpravy

  Registrace

  Tímto se závazně přihlašuji na seminář.

  Termín:

  Odborný seminář

  Seminář je určen pro všechny, kteří vytvářejí nebo přijímají a zpracovávají data ve formátu PDF, určená k dalšímu zpracování tiskem. Pro praktickou část semináře je výhodu alespoň základní znalost práce s Adobe Acrobatem, není však podmínkou.

  V úvodu semináře si shrneme aktuální standardy používané pro vytváření a kontrolu tiskového PDF. Projdeme nejčastější problémy, se kterými je možné se v souborech PDF setkat, jaké důsledky mohou mít pro další zpracování a jak se s nimi co nejlépe vypořádat. Představíme si možné způsoby tvorby PDF a jejich výhody i nevýhody. Ukážeme si nástroje pro kontrolu a editaci PDF v aplikacích Adobe Acrobat a Enfocus PitStop.

  V odpolední části semináře si účastníci budou moci vybrané postupy sami vyzkoušet při praktických cvičeních.

  Program:
  Časový rozsah je 9.00 – 15.00 hod se dvěma přestávkami.

  • Tiskové PDF a jeho standardy.
  • Nejčastější chyby v PDF a jejich důsledky.
  • Barevnost a správné nastavení správy barev.
  • Způsoby vytvoření PDF vhodného pro tisk.
  • Nástroje pro kontrolu a opravu PDF.
  • Praktická cvičení.
  • Diskuze.

  Poznámka: pro praktické cvičení bude k dispozici omezený počet notebooků pro práci ve skupinkách. Vlastní notebook s Adobe Acrobat Professional je výhodou. Instalaci a časově omezenou licenci PitStop Pro vám na vyžádání zašleme předem. Seminář je kapacitně omezen na max. počet 12 účastníků.

  Každý účastník si odnese:
  • Osvědčení o absolvování semináře

  Pozn. Podmínkou získání Osvědčení o absolvování semináře je úspěšné absolvování písemného testu v závěru semináře.

  Přednášející:
  Vít Kulka, GRAFIE CZ

  Vít Kulka dlouhodobě lektoruje odborné semináře a zaměřuje se na témata: automatizace předtiskového workflow, standardy pří přípravě a zpracování tiskových dat ve formátu PDF, včetně používání příslušných softwarových nástrojů, personalizovaný digitální tisk. Specializuje se na příjem a kontrolu tiskových dat pomocí produktů firmy Enfocus, jako jsou PitStop Pro, PitStop Server a Enfocus Switch. Na podporu těchto produktů je vyškolen a vlastní certifikát od společnosti Enfocus: Certified reseller. Je autorem knihy „PDF pro grafiky a tiskaře“ (vydáno 2020), která se podrobně zabývá přípravou a zpracováním korektních tiskových dat ve shodě s uvedenými mezinárodními standardy.

  Cena:
  3200 Kč bez DPH (3872 Kč včetně DPH)

  Místo konání:
  GRAFIE CZ, s. r. o., Pražačka offices (v přízemí budovy), Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3.
  Parkovat můžete v okolí budovy ideálně na fialových parkovacích zónách. Nejlevnější sazba (15 Kč/hod) je v ulici Nad Ohradou.
  Doprava: např. ze stanice metra Palmovka tramvají č.1 (15min) nebo ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 9. (cca 20min) do zastávky Vozovna Žižkov.

  Podmínky:
  1. Podmínkou účasti je registrace na tomto webovém formuláři: www.registrujse.cz/semtiskovepdf.
  Termín uzávěrky registrace je 2 dny před termínem semináře. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: SEMPDF, a to na email: katerina.dykova@grafie.cz.
  2. Daňový doklad Vám bude předán v den konání semináře. V případě opožděné platby bude daňový doklad vystaven po převedení účastnického poplatku a zaslán poštou.
  3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

  Kontaktní osoba: Kateřina Dyková, 222 714 580, katerina.dykova@grafie.cz

  Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

  grafie