Tiskové PDF – příprava, kontrola, úpravy

  Registrace

  Mám předběžný zájem o seminář.

  Termín:

  Odborný seminář

  Seminář je určen pro všechny, kteří vytvářejí nebo přijímají a zpracovávají data ve formátu PDF, určená k dalšímu zpracování tiskem. Pro praktickou část semináře je výhodou alespoň základní znalost práce s Adobe Acrobatem, není však podmínkou.

  V úvodu semináře si shrneme aktuální standardy používané pro vytváření a kontrolu tiskového PDF. Projdeme nejčastější problémy, se kterými je možné se v souborech PDF setkat, jaké důsledky mohou mít pro další zpracování a jak se s nimi co nejlépe vypořádat. Představíme si možné způsoby tvorby PDF a jejich výhody i nevýhody. Ukážeme si nástroje pro kontrolu a editaci PDF v aplikacích Adobe Acrobat a Enfocus PitStop.

  V odpolední části semináře si účastníci budou moci vybrané postupy sami vyzkoušet při praktických cvičeních.

  Program:
  Časový rozsah je 9.00 – 15.00 hod se dvěma přestávkami.

  • Tiskové PDF a jeho standardy.
  • Nejčastější chyby v PDF a jejich důsledky.
  • Barevnost a správné nastavení správy barev.
  • Způsoby vytvoření PDF vhodného pro tisk.
  • Nástroje pro kontrolu a opravu PDF.
  • Praktická cvičení.
  • Diskuze.

  Každý účastník si odnese:
  • Osvědčení o absolvování semináře

  Pozn. Podmínkou získání Osvědčení o absolvování semináře je úspěšné absolvování písemného testu v závěru semináře.

  Přednášející:
  Vít Kulka, GRAFIE CZ

  Vít Kulka dlouhodobě lektoruje odborné semináře a zaměřuje se na témata: automatizace předtiskového workflow, standardy pří přípravě a zpracování tiskových dat ve formátu PDF, včetně používání příslušných softwarových nástrojů, personalizovaný digitální tisk. Specializuje se na příjem a kontrolu tiskových dat pomocí produktů firmy Enfocus, jako jsou PitStop Pro, PitStop Server a Enfocus Switch. Na podporu těchto produktů je vyškolen a vlastní certifikát od společnosti Enfocus: Certified reseller. Je autorem knihy „PDF pro grafiky a tiskaře“ (vydáno 2020), která se podrobně zabývá přípravou a zpracováním korektních tiskových dat ve shodě s uvedenými mezinárodními standardy.

  Cena:
  3500 Kč bez DPH (4235 Kč včetně DPH)

  Místo konání:
  SUDOP PRAHA a. s. (v přízemí budovy), Olšanská 1a, 130 80 Praha 3.
  Parkovat můžete v okolí budovy na placených parkovacích zónách.
  Doprava: MHD ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 9 (10 min) do zastávky Olšanská.

  Podmínky:
  1. Podmínkou účasti je registrace na tomto webovém formuláři: www.registrujse.cz/semtiskovepdf.
  Termín uzávěrky registrace je 12. 1. 2023 dny před termínem semináře. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: 230119, a to na email: arnost.necas@grafie.cz. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení.
  2. Daňový doklad Vám bude zaslán po převedení účastnického poplatku na e-mail z registračního formuláře.
  3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

  Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

  grafie