Workshop: Fundamentals of Color and ­Appearance

  Registrace

  Termín:

  Workshop o barvách 

  je celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite Pantone, který je opakovaně pořádán i v České republice. Workshop je určen všem, kteří se mají zájem seznámit se základními principy vnímání barev kolem nás a využít těchto poznatků v různých oblastech lidské činnosti – designu, architektuře, obalovém a polygrafickém průmyslu, v průmyslu nátěrových hmot, plastů, textilním, automobilovém, kosmetickém, potravinářském a v mnoha dalších.

  Doporučeno pro: pracovníky v průmyslové výrobě, agentury, designéry, grafiky, tiskárny, atd.

  Program:
  Časový rozsah je 9.30 – 14.30 hod se dvěma přestávkami.

  • Barva a jak ji vnímáme– faktor ČLOVĚK
  • Jaké faktory nás ovlivňují při vnímání a vyhodnocování barvy
  • Jak zlepšit a zmodernizovat komunikaci o barvě
  • Barevné odchylky ΔE, tolerance a jejich vyhodnocení
  • Přístroje na měření barvy a jejich použití
  • Otestujte si vaše vlastní schopnosti vnímání barvy

  Interaktivní seminář je určen pro začátečníky i pokročilé. Všechny prezentace jsou doplněny praktickými ukázkami i cvičením v poznávání barev a jejich identifikaci. Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře.

  Přednášející:
  Malgorzata Lososová-Ungrádová, X-Rite Pantone
  Jan Štor, GRAFIE CZ

  Cena:
  4 100 Kč bez DPH (4 961 Kč včetně DPH)

  Místo konání:
  DTPobchod – konferenční místnost, Meteor Centre Office B, Thámova 32, 186 00 Praha 8 – Karlín.

  Podmínky:
  1. Podmínkou účasti je registrace na webovém formuláři ZDE.
  Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: 20241107, a to na email: faktury@grafie.cz. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení.
  2. Daňový doklad Vám bude poslán elektronicky po dni konání semináře.
  3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

  Kontaktní osoba: Martin Novotný, martin.novotny@grafie.cz

  Pořádá: X-Rite Pantone

  x-rite-logo_250

  Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

  grafie

  Partner akce: DTP Obchod CZ